> Stavební alternativní materiály

POPÍLEK

ENERGOSÁDROVEC

STRUSKA

STABILIZÁT

> Nejčastější využití stavebních alternativních materiálů

přísada při výrobě cementu

výroba betonů
a pórobetonu

stavba pozemních komunikací
a inženýrských sítí

výroba sádry zpracované na sádrokartonové desky

PRODEJ

Prodáváme plně certifikované stavební alternativní materiály (vedlejší energetické produkty), které vznikají při výrobě elektřiny a tepla v Elektrárně Chvaletice, Elektrárně Počerady a Teplárně Kladno.

Elektrárna Chvaletice
Elektrárna Počerady

Teplárna Kladno