Teplárna Kladno

Teplárna Kladno reprezentuje technologicky nejmodernější zařízení v České republice. Využívá spalování jemně mleté palivové směsi s fluidním ložem, což značně zvyšuje efektivitu spalovacího procesu.

Kromě obchodní a logistické činnosti se společnost v rámci skupiny zabývá výzkumem a vývojem technologií vedoucích k co nejekologičtějšímu využití všech vedlejších produktů energetických zdrojů včetně emisních plynů a jejich ekologizaci, která umožní dosáhnout všech cílů přechodu k cirkulární ekonomice.

ÚLETOVÉ POPÍLKY

Popílek je deklarován jako výrobek z elektrostatických a látkových odlučovačů kouřových plynů, vzniklých spalováním nízkosirnatého uhlí z vlastních dolů Severní energetické.

 

Použití

  • popílek do cementu
  • filler do betonu
  • aditivovaný granulát (rekultivační výrobek)
  • výplňová směs pro důlní díla
  • surovina pro výrobu stavebních hmot
  • popílek pro silniční stavby

LOŽOVÉ POPÍLKY

 

Použití

  • aditivovaný granulát (rekultivační výrobek)
  • drobné kamenivo pro stavební účely
  • surovina pro výrobu stavebních hmot